KARRIERE

Grupa Przedsiębiorcza Fihumin przejmuje niderlandzki zakład Dutch Pet Products aktywny w sektorze Co-Packing

Grupa Przedsiębiorcza Fihumin, wyspecjalizowana w dziedzinie prywatnych marek „Petfood” oraz „Co-Packing” z dniem 01.02.2017 r. przejęła niderlandzki zakład „Dutch Pet Products (DPP)“, będący aktywny w sektorze Co-Packing, wraz z wszystkimi działaniami. Dotychczasowi pracownicy co do jednego także zostali przejęci i integrowani w nowej grupie przedsiębiorczej.
„Przejęcie tego zakładu jest konsekwentnym krokiem w ramach naszej strategii ekspansji Co-Packing w celu oferowania naszym międzynarodowym klientom jeszcze bardziej urozmaiconych i elastycznych rozwiązań w zakresie prywatnych marek.”
Poprzez przejęcie zakładu DPP ze skutkiem natychmiastowym udostępniona została dodatkowa powierzchnia produkcyjna o wielkości 3000 m² oraz powierzchnia rozszerzenia o wielkości 15.000 m² w celu realizowania różnych nowych opcji opakowania.
W ten sposób Grupa Przedsiębiorcza Fihumin buduje tory na przyszłość, aby móc jak najlepiej zadowolić rosnące oczekiwania międzynarodowej klienteli, szczególnie w dziedzinie marek własnych.

Sorry, comments are closed for this post.