Kolofon

Fihumin-Gesellschaft m.b.H.
Georg-Sasse-Str. 43
D-22949 Ammersbek

Tlf.: 0049 40/605 671 – 0
Fax: 0049 40/605 671 – 11
E-mail info@fihumin.de
JavaScript skal være aktiveret for at den kan vises.

Forretningsfører:
Dirk Jungclaussen
Carlo Priolo

Moms-ID: DE 154 161 984
Handelsregister: Byretten i Ahrensburg HRB Nr. 4095
Værneting: Ahrensburg

BTW-Nr. NL 801069324B01

Produktionssteder:
NL-Veghel
NL-Horst
NL-Asten

Ansvarsfraskrivelse for hjemmeside-infos:

Fihumin-Gesellschaft m.b.H. overtager ingen garanti for fuldstændighed, aktualitet og kvalitet af de til rådighed stillede informationer.

Erstatningskrav over for Fihumin-Gesellschaft m.b.H. for skader, som er forårsaget grundet brug af de tilbudte indhold, er udelukket. Det komplette indhold på denne hjemmeside er underlagt ophavs- og erhvervsmæssig retsbeskyttelse. Det er derfor kun tilladt at bruge bidrag, tekster, billeder og grafik fra denne hjemmeside til personligt brug. Enhver anden brug uden tilladelse fra Fihumin-Gesellschaft m.b.H. er ikke tilladt og strafbar. Dette gælder især for kopiering, oversættelser, mikrofilm, indlæsning og behandling i elektroniske systemer.
Ved Fihumin-Gesellschaft m.b.H. produktionsstederne drejer det sig om associerede, med juridisk delvist uafhængige selskaber. Grundet dette, gør vi særligt opmærksom på, at alle på denne hjemmeside nævnte og opførte mærker, navne og betegnelser ubegrænset er underlagt den pågældende gældende varemærke- og ejendomsret fra de pågældende ejere.

Design: Detlef Grunau, grunauplus, Hamburg

Teknisk gennemførelse: Christian Günther, Atelier Tag Eins, Buxtehude